دانشجویان
بهترین نرم افزار‌ها برای دانشجویان که در نوت‌بوک قابلیت استفاده دارد در این صفحه معرفی میشوند

اول صداقت

تلیا سرویس

ما خود را در کنار و مشاور مشتریان میدانیم، در مورد همه چیز حقیقت را به شما خواهیم گفت حتی اگر برخی همکاران دروغ را ترجیح بدهند و منافع کوتاه مدتی از این راه کسب کنند

پس هنگام مراکز نمایندگی‌ كشور تماس با ما آماده شنیدن حقایق باشید،نه تعریف و تمجید بی جا از هر چیز

با مراجعه به یک مرکز معتبر و دریافت خدمات مورد اعتماد بسیاری از مشکلات بعدی قابل جلوگیری هستند اطلاعات بیشتر >>

دریافت بهترین اطلاعات

دریافت اطلاعات در مورد لپ تاپ‌های با کارایی بالا که به دلایل مختلف قیمت آنها بهینه شده است و در واقع افت قیمت داشته‌اند به شما کمک میکند تا بهترین تصیم را در خصوص به روز رسانی سیستم خود بگیرید، این اخبار را از ما دریافت کنید

بهترین نرم‌افزار برای جزوه بردای با تبلت یا نوت بوک

مایکروسافت وان نوت بهترین نرم افزار برای برداشت جزوه در تبلت یا نوت بوک‌ها است

این نرم افزار با سایر نرم افزار های مایکروسافت نیز همخوان بوده در بخش دانلود رایگان ارائه شده است

 

 

 

<br/> <a href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=daaea79c-402f-4b5f-8dac-9c801b19d464" target="_new" title="OneNote 2007 Toolkit for Teachers"></a></p> <!-- InstanceEndEditable --> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="bottom"></div> <div id="footer"><p align="center"> مراکز نمایندگی تعمیر لپ تاپ (تعمیر نوت بوک) تلیا سرویس&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; کلیه حقوق این سایت برای نمایندگی تعمیرات لپ تاپ تلیا سرویس محفوظ است &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!-- #BeginLibraryItem "/Library/bottom nav.lbi" --><br /> <a href="../fixit/index.html" title="تعمیرات فوری لب تاپ">تعمیرات فوری لپ تاپ</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="../locations/index.html" title="نمایندگی‌‌های تعمیرات لپ تاپ">مراکز نمایندگی‌ كشور</a>نمایندگی‌ها</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="SiteMap.html">نقشه سایت</a> | <a href="../terms-of-use.html">قواعد استفاده از سایت</a> <!-- #EndLibraryItem -->&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:info@teliagroup.com"><img border="0" alt="نمایندگی تعمیرات لپ تاپ سونی" src="../images/mail.gif" width="20" height="13" /></a> </p> </div> </div> </body> <!-- Mirrored from www.arizetechnology.com/CSS/subpage.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2008], Tue, 24 Mar 2009 13:28:11 GMT --> <!-- InstanceEnd --> <!-- Mirrored from www.cssnow.com/resources/educators.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Tue, 21 Feb 2012 07:51:54 GMT --> </html>